ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

ตลาดน้ำในใจคนกรุงกับความปรารถนาของชาวบ้าน ในกลางหัวใจของกรุงเทพฯ ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและคึกคัก, ตลาดน้ำคลองลัดมะยมซ่อนตัวอยู่ดุจดั่งสมบัติล้ำค่า ที่นี่เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างวิถีชีวิตแบบไทยโบราณกับตลาดน้ำที่มีชีวิตชีวา ความปรารถนาของชาวบ้านคือการรักษาวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป เปิดประตูสู่โลกของคลองลัดมะยม คลองลัดมะยมเริ่มต้นจากการรวมตัวกันของพ่อค้าแม่ค้าท้องถิ่นและได้พัฒนาขึ้นเป็นตลาดที่มีชีวิตชีวา มีเสน่ห์อย่างยิ่งในลำน้ำที่เรือไม้แต่ละลำมากมายบรรทุกไปด้วยผลไม้สดและอาหารทำสดใหม่ ชาวบ้านที่นี่หวังว่าตลาดจะยังคงเป็นศูนย์รวมของชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

"You have to dream before your dreams can come true" - APJ Abdul Kalam

"You have to dream before your dreams can come true" - APJ Abdul Kalam อับดุล คาลาม, นักฟิสิกส์ วิศวกรการบินและอวกาศ และประธานาธิบดีอินเดีย เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้วงการวิทยาศาสตร์ของอินเดียให้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ด้านอวกาศ และด้านนิวเคลียร์ อาชีพที่ท่านรักที่สุดคือการเป็นครู ช่วงเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่านอายุ 10ขวบ ได้เรียนกับครูวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งซึ่งได้รับทั้งความรู้และแนวคิดมุมมองการให้ความหมายของชีวิต ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ท่านเสียชีวิตอายุ 83ปี ขณะบรรยายให้นักศึกษาเรื่อง Creating a Livable Planet Earth ประธานธิบดีอับดุล คาลาม เชื่อว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถช่วยสร้างประเทศและความสุขของประชาชน

Wasit Limprasert

Wasit Limprasert is at Thammasat University, PhD in Computer Science from Heriot-Watt University. Specialist in Big Data, Deep Learning and Knowledge Graph.